Servis chladicích věží

Nabízíme uzavření smlouvy o pravidelném provádění servisních prohlídek chladicích věží za účelem minimalizace rizika vzniku havárie chladicí věže, nebo snížení její účinnosti vlivem špatného provozování. Součástí těchto servisních prohlídek je servisních provedení úkonů, nutných po dosažení stanoveného počtu provozních hodin tak, aby provoz chladicí věže nezvyšoval nároky na pracovníky provozovatele, kteří by jinak museli tyto úkony provádět. Pro zajištění maximální spolehlivosti instalovaných technologií je součástí našich aktivit poskytnutí pravidelných servisních prohlídek technologií chladicích okruhů a servis chladicích věží. V závislosti na instalované technologii a způsobu provozování Vám navrhneme optimální intervaly servisních prohlídek, při kterých bude provedena základní údržba a prohlídka zařízení. Uvedeným způsobem je možné předejít haváriím, případně závadám, způsobeným neřešením vznikajících technických problémů na instalované technologii.

Servis provádíme i u starších typů mikrověží SAV, EWK a EWB, které vyráběla firma Armabeton, nebo firma Chladicí věže Praha, a.s. Doposud disponujeme náhradními díly a znalostmi k jejich opravě. V případě zvláštního požadavku zákazníka na doplnění již dříve instalovaných mikrochladičů SAV 10,16, SAV 24 nebo SAV 32 je možné tyto staré typy také vyrobit. Dále dodáváme náhradní díly pro mikrochladiče SAV 100-700. Vše jsme schopni zajistit v krátkém čase, a to včetně dodávky originálních náhradních dílů a jejich odborné montáže na místě instalace. Včasným odstraněním případných závad se předejde nejen velkým poruchám mikrochladiče, ale zaručíme tak garantované parametry chlazení. Dále servisujeme chladicí věže typ Baltimore, EVAPCO, MITA i řadu dalších například Genius. Servisní prohlídky doporučujeme 1x ročně. U provozů, kde je voda značně znečištěna a je zde velká závislost na bezporuchovém chlazení, doporučujeme servis 2x ročně. Máme k dispozici i archivní data o Vašem zařízení.

Dále provádíme servisní prohlídky ventilátorových chladících věží, OKPT (ocelové konstrukce přirozený tah) nebo betonových chladícich věží typu Iterson.

V případě havárie vám zajistíme rychlou dodávku nutných náhradních dílů a provedeme opravu poškozených dílů tak, aby zařízení bylo co nejdříve opět v plném provozu. Další možností je kompletní výměna chladicích věží v případě, že stav stávajícího zařízení již neumožňuje realizaci servisních prací.
 • Provádíme revize chladicích věží.
 • Zajišťujeme záruční i pozáruční opravy chladicích věží a jejich komponentů
 • Můžeme nabídnout dlouhodobou údržbu chladicích věží – servisní smlouva
 • Zajišťujeme měření a vyhodnocování stavu a provozu chladicích věží, která umožňují objektivizovat finanční
 • prostředky údržby a obnovy zařízení provozovatele.

Dodávka náhradních dílů

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Docílíte nejvyššího výkonu a spolehlivosti zakoupeného zařízení. Použití jiných dílů a částí může mít za následek zánik garanční odpovědnosti za škody z toho vyplývající! Komplexní servis chladicích věží doplňujeme dodáváním náhradních dílů pro údržbu i opravy chladicích věží.

Projekční činnost

 • Projekty pro stavební povolení
 • Studie proveditelnosti
 • Realizační dokumentace
 • Dokumentace skutečného stavu
 • Prováděcí projekty chladících věží
 • Návrhy nových a rekonstrukce stávajících chladicích okruhů
 • Teplotechnické výpočty a návrhy nových chladicích věží s přirozeným i nuceným tahem
 • Přepočty stávajících chladicích věží v rámci intenzifikace provozu
 • Dílenské dokumentace ocelových a betonových konstrukcí a zámečnických prvků
 • Statické výpočty betonových a ocelových konstrukcí

Mikrochladič - mikrověž

 1. ventilátorová jednotka
 2. příruba přívodního potrubí
 3. vnitřní rozvod vody
 4. eliminátor (odlučovač kapek)
 5. roztřikovací tryska
 6. nosný systém (plášť)
 7. chladicí systém (výplň)
 8. odtokové potrubí se sítem
 9. sběrná vana (nádrž)
 10. žaluzie nasávacích otvorů


Složení chladící věže

Nosný systém
plášť tvoří u menších typů SAW samonosná laminátová konstrukce složená z několika dílů (podle typu). U vyšší řady mikrochladičů SAW je tvořen rámem z tenkostěnných ocelových profilů, které jsou včetně nosné konstrukce ventilátorů žárově zinkovány nebo se vyrábí z nerezového materiálu. Opláštění sklolaminátové.
Ventilátor
axiální přetlakový je tvořen oběžným kolem opatřeným lopatkami za klidu přestavitelnými. Pohon obstarává třífázový asynchronní motor s kotvou na krátko. Používají se jednootáčkové nebo dvouotáčkové elektromotory v kombinaci s převodovkou, nebo elektromotory bez převodovky. Ventilátorová jednotka je shora opatřena ochranou mřížkou. Pro zajištění plynulé regulace je možné dodat již motory s integrovaným frekvenčním měničem nebo samostatným.
Rozvod vody
(vnitřní) tvoří PP potrubí na kterém jsou osazeny speciální rozstřikovací plastové trysky. Typ a velikost trysky je závislý na průtočném množství vody. Rozmístění trysek zajišťuje rovnoměrný rozstřik po celé půdorysné ploše chladicího systému
Eliminátor
je umístěn nad rozvodem vody. Slouží k odloučení drobných částic vody z odsávaného vzduchu, jejich zachycení a odvedení zpět do chladicí soustavy. Má proto rozhodující vliv na celkové ztráty vody únosem. Je složen ze speciálně tvarovaných lamel, zhotovených z tvrdého PVC, nebo z PP fólií svařených do bloku.
Chladicí systém
je sestaven z tvarovaných desek z PP s tepelnou odolností do 80 °C, nebo z PVC s odolností do 60°C. Jednotlivé desky jsou vzájemně spojeny do bloků Bloky jsou v chladicí věži uloženy do vrstev. Velikost výšky vlny vychází z teplotechnického výpočtu – dle potřeb chlazení.
Vana
tvoří spodní část mikrochladiče, kde se shromažďuje ochlazená voda, která se potom vratným potrubím dostává zpět do chladícího okruhu. Vana je osazena přírubou pro připojení k vratnému potrubí ochlazené vody. K zachycení hrubých nečistot je před přírubou odtokového potrubí umístěno vyjímatelné síto. Mikrochladiče lze dodat bez vany a umístit je na stávající nádrž. K chladící věži je možné dodat jednoduchý plovákový ventil, nebo elektrodové ovládání výšky hladiny vody, které řeší doplňování ztrát vody v chladícím okruhu.