Co je vlastně chladicí věž - mikrochladič - mikrověž

Mikrochladiče jsou menší mokré atmosférické chladiče průmyslové vody v nichž je přiváděná oteplená voda rozstřikována speciálními tryskami na bloky chladícího systému, stéká po jejích stěnách a předává teplo proudícímu vzduchu, který je nasáván ventilátorem umístěným v horní části mikrochladiče. Podle konstrukce a chladicího výkonu jsou mikrochladiče rozděleny na jednotlivé typy.

Příslušenství

Tlumič hluku z PP ve tvaru válce je vyplněn tlumící hmotou a slouží pro snížení hlučnosti ventilátoru. Umístěn je v horní části difuzoru na výstupu vzduchu z ventilátoru. Další způsoby snížení hlučnosti doporučujeme konzultovat s výrobcem. Tlumič hluku ventilátoru lze dodat na objednávku

Elektrorozvaděč

Elektrorozvaděč jehož součástí je i termostat, slouží pro připojení k elektrické síti, pro ochranu motoru ventilátoru a regulaci provozu. Regulace je možná v ručním nebo automatickém režimu. V případě automatického režimu snímá čidlo termostatu teplotu ochlazené vody a na základě nastavených hodnot reguluje chod ventilátoru. Elektrorozvaděč je možné dodat na objednávku.

Písková filtrace

Písková filtrace filtrační systém je navržen pro mechanickou pískovou filtraci nečistot a nerozpustných látek obsažených ve vodě otevřených systémů chladicích věží. Filtr se používá jako boční filtrace hlavního cirkulačního okruhu. Množství vody přiváděné do boční filtrace by mělo být v rozsahu 5% - 10% z  celkového průtočného množství cirkulačního okruhu. Vzhledem k použité koncepci zařízení je dosaženo vysoké účinnosti ( filtrace vody je prováděna na pískovém filtru). Zařízení je možné instalovat dodatečně do chladicího okruhu ( vlastní čerpadlo pro filtraci ) a je dodáváno jako kompaktní zařízení na paletě.

Umístění a základy

Mikrochladiče jsou vyráběny jako samostatné jednotky. Je možné je umístit na ocelový, nebo betonový základ. Dodávány mohou být buď v provedení s vlastní plastovou nebo ocelovou vanou. Provedení bez vany je pro instalaci na betonovou záchytnou vanu, která tvoří základ a současně sběrnou jímku. Přívodní a odtokové potrubí je nutné připojovat bez pnutí do přírub mikrochladiče.

Technický návrh

Mikrochladiče se obvykle navrhují na teploty vlhkého teploměru v dané lokalitě odpovídající letnímu provozu. Pro území české republiky je častou návrhovou teplotou 21°C vlhkého teploměru ( např. teplota vzduchu 30°C a relativní vlhkost 40 %). Touto skutečností je limitována nejnižší dosažitelná teplota ochlazené vody v letním období na cca 22 – 24°C při výše uvedeném stavu okolní atmosféry. Na základě zadávacích parametrů s pomocí výpočetního programu a odborných znalostí Vám návrh vhodné vhodné chladicí věže případně variantní řešení, kde budou zohledněny ekonomické ukazatele provozu, jako je například ztráta vody, příkon elektromotoru a množství vody vzhledem k teplotnímu spádu, provedou naši techničtí pracovníci.

Do poptávky uveďte následující parametry:

 • cirkulační množství vody – Mw (m3/h)
 • teplotu vstupní vody – tw1(°C)
 • teplotu výstupní vody – tw2(°C)
 • chladící výkon – Q (kW)
 • teplotu vlhkého teploměru – tm(°C)

Pro řádné zpracování nabídky je nutné uvést údaje minimálně v bodech 1, 2, 3 nebo 3, 4, 5.

Chladící okruhy

V rámci dodávky mikrochladičů také zajišťujeme i dodávku a montáž chladícího okruhu i včetně vyhotovení projektové dokumentace.

V případě kompletní dodávky celého zařízení (mikrochladič + chladící okruh) přebíráme záruky za kompletní dodávku i za technické řešení celého chladícího okruhu a tím poskytujeme delší záruční dobu na dodané mikrochladiče.
 • 1 – mikrochladič
 • 2 – chlazená technologie
 • 3 – doplňování vody
 • 4 – dělená akumulační jímka

Mikrochladič - mikrověž

 1. ventilátorová jednotka
 2. příruba přívodního potrubí
 3. vnitřní rozvod vody
 4. eliminátor (odlučovač kapek)
 5. roztřikovací tryska
 6. nosný systém (plášť)
 7. chladicí systém (výplň)
 8. odtokové potrubí se sítem
 9. sběrná vana (nádrž)
 10. žaluzie nasávacích otvorů


Složení chladicí věže

Nosný systém
plášť tvoří u menších typů SAW samonosná laminátová konstrukce složená z několika dílů (podle typu). U vyšší řady mikrochladičů SAW je tvořen rámem z tenkostěnných ocelových profilů, které jsou včetně nosné konstrukce ventilátorů žárově zinkovány nebo se vyrábí z nerezového materiálu. Opláštění sklolaminátové.
Ventilátor
axiální přetlakový je tvořen oběžným kolem opatřeným lopatkami za klidu přestavitelnými. Pohon obstarává třífázový asynchronní motor s kotvou na krátko. Používají se jednootáčkové nebo dvouotáčkové elektromotory v kombinaci s převodovkou, nebo elektromotory bez převodovky. Ventilátorová jednotka je shora opatřena ochranou mřížkou. Pro zajištění plynulé regulace je možné dodat již motory s integrovaným frekvenčním měničem nebo samostatným.
Rozvod vody
(vnitřní) tvoří PP potrubí na kterém jsou osazeny speciální rozstřikovací plastové trysky. Typ a velikost trysky je závislý na průtočném množství vody. Rozmístění trysek zajišťuje rovnoměrný rozstřik po celé půdorysné ploše chladicího systému
Eliminátor
je umístěn nad rozvodem vody. Slouží k odloučení drobných částic vody z odsávaného vzduchu, jejich zachycení a odvedení zpět do chladicí soustavy. Má proto rozhodující vliv na celkové ztráty vody únosem. Je složen ze speciálně tvarovaných lamel, zhotovených z tvrdého PVC, nebo z PP fólií svařených do bloku.
Chladící systém
je sestaven z tvarovaných desek z PP s tepelnou odolností do 80 °C, nebo z PVC s odolností do 60°C. Jednotlivé desky jsou vzájemně spojeny do bloků Bloky jsou v chladicí věži uloženy do vrstev. Velikost výšky vlny vychází z teplotechnického výpočtu – dle potřeb chlazení.
Vana
tvoří spodní část mikrochladiče, kde se shromažďuje ochlazená voda, která se potom vratným potrubím dostává zpět do chladicího okruhu. Vana je osazena přírubou pro připojení k vratnému potrubí ochlazené vody. K zachycení hrubých nečistot je před přírubou odtokového potrubí umístěno vyjímatelné síto. Mikrochladiče lze dodat bez vany a umístit je na stávající nádrž. K chladicí věži je možné dodat jednoduchý plovákový ventil, nebo elektrodové ovládání výšky hladiny vody, které řeší doplňování ztrát vody v chladicím okruhu.